Slide کمک به ساخت مسکن با قیمت تمام شده و
حمایت خیرین با مشارکت افرادکم بضاعت
به نام خیریه مسکن حضرت قمربنی هاشم(ع)
Slide به گنج همدلی باید رسیدن، مهربانی را Slide دستانم؛ بوی مهربانی تو را می شناسد ... Slide یک زنــــــدگی یک خــــــــانه Slide همدلی؛ کهنه وفاقی ست که دل تازه شود ... کمک به ساخت مسکن با قیمت تمام شده و
حمایت خیرین با مشارکت افرادکم بضاعت
به نام خیریه مسکن حضرت قمربنی هاشم(ع) من هــــم سهمـــــی در تهیه مسکـــن نیازمنــــدان دارم... بهــشـــــت خشــــت
پروژه شهرک امام حسین (ع) فاز ۹

پروژهــــای همدلـــــی مـــــــــــأوا

پروژه های تحویل داده شده

پروژه های تحویل داده شده

پروژه های تحویل داده شده

پروژه های درحــال انــجــــــــــام

پروژه های درحــال انــجــــــــــام

پروژه های درحــال انــجــــــــــام

پروژه های در دست اقـــــــــــدام

پروژه های در دست اقـــــــــــــدام

پروژه های در دست اقـــــــــــــدام

۰
تحویل داده شده
۰
در حال انجام
۰
تعداد واحدها
۰
تعداد خیرین
۰
افراد تحت پوشش
۰
زمین اهدایی

خیریه مسکن ماوا در سال ۱۳۷۲با نیت خیرین در راستای تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و آبرومند پایه گذاری گردید وبعد مدیر کل وقت بنیاد مسکن استان اصفهان طی نشستی با تعدادی از خیرین و نیکوکاران پیشنهاد مشارکت این بنیاد را برای احداث تعداد ۱۵۰واحد مسکونی در مناطق اصفهانک ، پینارت و قهجاورستان ارائه نمود. این خیریه در سال ۱۳۹۱ به شماره ثبت ۳۲۴۱ با هدف احداث مسکن برای اقشار کم درآمد و ابرومند فعالیت خود را آغاز نمود و دستاوردهای این خیریه که با حمایت های افراد نیکوکار و خیر و مشارکت جامعه هدف بوده احداث آپارتمان های مسکونی مناسب وبا قیمت تمام شده و واگذاری به آنها بوده است.

اخبار مــأوا

حمایـــــــت از مــــــــا

جهت پرداخت مبلغ دلخواه از دکمه زیر استفاده کنید
انتشار مهربانی
استعدادهای خود را نذر کنید
انتشار مهربانی