دکتر سید عباس صدرعاملی

دکتر سید عباس صدرعاملی در تاریخ ۱۳/۱/۱۳۱۷ در شهر اصفهان ، در خانواده ای مذهبی و عالم به دنیا آمد . ضمن انجام تحصیلات آکادمیک ، سطوح مختلف و مدارج عالیه علوم حوزوی و دینی را تا سطح بالای آن گذرانده اند (که این امر مستلزم آشنایی با زبان و ادبیات عربی است.) ایشان دارای…