Slide

هدف:

آموزش دائمی و ارتقا مستمر کارمندان اعم از مهندسان ، کارشناسان و دست اندرکاران فعالیت ها در حوزه صنعت ساختمان به منظور بهره مندی از اصول علمی و بکارگیری مناسب دستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر مهندسی

شرح وظایف

۱- توسعه آموزش با استفاده از ابزار های نوین به مردم جامعه در حوزه صنعت ساختمان

۲- فراهم نمودن شرایط برگزاری همایش و سمینار های آموزشی مورد نیاز با همکاری و بهره مندی از اساتید در حوزه صنعت ساختمان

۳- برگزاری نشست های تخصصی مستمر برای بروز نمودن آخرین اطلاعات صنعت ساختمان

۴- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان جهت ارتقا سطح دانش و خدمت رسانی

۵- تبین و تدوین نیاز ها و اولویت های پژوهشی خیریه در حوزه صنعت ساختمان با مشارکت و همکاری های مرکز تحقیقات و پژوهشی در اجرای طرح ها

۶- ایجاد سازوکار پایگاه اطلاعاتی ساختمان