Slide واگذاری
شرایط

به اطلاع مردم عزیز شهر اصفهان می رساند خیریه مسکن ماوا “حضرت قمربنی هاشم (ع)” بر اساس ماموریت و اهداف در احداث واحدهای مسکونی آپارتمانی با متراژ محدود فعالیت می نماید از آنجاییکه این خیریه فاقد هرگونه درآمد دولتی بوده و هزینه ای احداث واحد های مسکونی صرفا با حمایت ها و کمک های مردمی و نیکوکاران گرامی از جمله اهداء کنندگان زمین , خانه های ویلائی , خانه های آپارتمانی, باغ , مصالح ساختمانی و بهداشتی ,مشارکت متقاضیان و امثالهم اداره می شود . لذا فعالیت های آن متناسب با امکانات و مقررات و منابع مالی خیریه برنامه ریزی و اقدام می شود. مع ذلک با توجه به محدود بودن منابع شرایط واگذاری به متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر می باشد. امید است با کمک های مردمی در آینده شاهد افزایش فعالیت های این خیریه باشیم.

۱- فرد متقاضی حتی الامکان باید یک نفر از اقوام یا خویشان و یا فردی که تمایل به اهدا زمین یا منزل ویلائی یا واحد های آپارتمانی و امثالهم را دارد به خیریه معرفی تا با کمک فرد خیر و براساس مقررات و ضوابط خیریه نسبت به احداث و واگذاری به متقاضی بر اساس قیمت تمام شده اقدام نماید

۲- فرد متقاضی باید توان پرداخت خرید واحد های آپارتمانی را داشته باشد و کسی از خیرین ضمانت آن را بر عهده بگیرد

۳- فرد متقاضی باید متاهل بوده و صرفا متولد شهر اصفهان و حداقل ۲۰ سال در شهر اصفهان سکونت داشته باشد

۴- مبلغ هر واحد مسکونی به قیمت تمام شده محاسبه و از متقاضی اخذ می شود

۵- متقاضیانی که دارای شرایط احراز می باشند باید ۳۰ درصد مبلغ را در وحله اول ۳۰ درصد را پس از ۶ ماه و۳۰درصد دیگر را پس از یکسال و ۱۰درصد دیگر را موقع تحویل مسکونی به حساب خیریه واریز نماید

۶- فرد متقاضی نباید هیچگونه زمین , خانه مسکونی , باغ و امثالهم داشته باشد

۷- فرد متقاضی پس از تحویل واحد مسکونی تا ۱۰سال حق فروش و یا واگذاری به غیر را ندارد

۸- فرد متقاضی باید کلیه شرایط و مقررات و ضوابط خیریه را به طور کامل پذیرفته و به آن عمل نماید

۹- فرد متقاضی نباید از تسهیلات و امکانات دولتی در خرید واحد های مسکونی برای خود و افراد تحت تکفل استفاده کرده باشد.

۱۰- فرد متقاضی باید حداقل ۱۰ سال در واحد تحویلی سکونت داشته باشد.